Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών ταχυδρομικών τελών. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 3.000,00€ για την ανωτέρω δαπάνη και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: