Διάθεση της σχετικής πίστωσης (ΣΑΤΑ 2014), για την κάλυψη δράσεων αντιπυρικής προστασίας για τη μερική αποπληρωμή του έργου με τίτλο « ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ » (αρ. μελ.: 32/14).

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: