Διάθεση του 12% της ΣΑΤΑ για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: