Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του με αριθμό 392β δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

04

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: