Διατύπωση γνώμης για την εκ νέου εκμίσθωση του αριθμ. 16 Δημοτικού Αγροτεμαχίου λόγω επικείμενης λήξης της υπάρχουσας μίσθωσης και για την πρόταση επί της αλλαγής χρήσης του από αγροτεμάχιο σε συνεργείο οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: