Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 8 δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 24 (κερκίδες Δημοτικού Σταδίου)

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: