Διατύπωση γνώμης- Πρότασης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής περί της χωροθέτησης Κυριακάτικης Αγοράς στον Δήμο

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: