Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί των κατατεθεισών αιτήσεων των φορέων, 652 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου και των βοηθητικών χώρων τους (αίθουσα βαρών κ.λ.π)

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: