Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου «Κωνσταντίνου Καραμανλή» και Δημοτικού Σταδίου (Κων/νος Μιγκοτζίδης) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα αποστέλλονται εγκαίρως από το Γραφείο Αθλητισμού Δυτικής Θεσσαλονίκης εντός των μηνών Απριλίου -Μαΐου-Ιουνίου 2018.

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: