Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την δωρεάν παραχώρηση, χώρου, σε Δημοτικό Κτίριο (ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ- ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ) στον Πολιτιστικό, Αθλητικό σύλλογο Αγίου Νεκταρίου «ΡΟΜΑΝΙ ΣΕΖΙ - Τσιγγάνικη Φωνή» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: