Διατύπωση της γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενεμένης για την λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού των χώρων στο Δήμο μας, εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: