Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης επί της με α.π.25014/2018 αιτήσεως του αθλητικού- Μορφωτικού-Πολιτιστικού Σωματείου με την επωνυμία ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του γραφείου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: