Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: