Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του με αριθμό 129 Ε2 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: