Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενεμένης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση στύλου που θα φέρει φαρμακευτικό φωτεινό σταυρό»

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: