Διόρθωση της υπ’ αριθ. 171/22-4-2013 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. Γ 139 για υποβολή πρότασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποί

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: