Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, προς το Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΕΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

260

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: