Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, προς τους Αθλητικούς Συλλόγους με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» & «ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: