Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: