Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ενός χώρου στο ΚΑΠΗ Δενδροποτάμου για την εξυπηρέτηση των μελών τους και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, από κοινού, στους:

Αριθμός Απόφασης:

371

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: