Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου μας επι της οδού Συντ. Φρύζη αριθ. 32 σε σύλλογο γονέων ΑΜΕΑ.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: