Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: