Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ. Α., περιόδου 2019-2020.

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: