Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ. Γ. Α., περιόδου 2021-2022.

Αριθμός Απόφασης:

43

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: