Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Τμηματικές ασφαλτοστρώσεις οδών διέλευσης βαρέων οχημάτων περιοχής λαχαναγοράς» με αριθ. μελ.: 20/2011 και προϋπ/σμό: 121.770,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: