Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση - Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Άθλησης και Αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου ενδροποτάμου» : 3.500.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

400

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: