Έγκριση 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 17/2011 και πρ/σμό 72.866,00€ .

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: