Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη μελέτη: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ με αρ. μελ.: 81/2017.

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: