Έγκριση 1ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο «Δημιουργία Πρασίνου Δώματος στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. Κυριακίδη» (Αρ. Μελ.: 64/2012)

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: