ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 2ου και 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ.: 86/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0316-13» και προϋπολογισμό 12.598,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

375

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: