Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ» αρ. μελ. 15/2018

Αριθμός Απόφασης:

081

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: