Έγκριση 2ου και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αρ. μελ. : 23/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0253-13» και προϋπολογισμό 110.700,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

374

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: