Έγκριση 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εορταστικός διάκοσμος Μενεμένη», με αρ. μελέτης 20/2018.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: