Έγκριση 2ου - Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου» με αρ. μελ.: 84/2008 και προϋπολογισμό: 981.644,00€.

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

11/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: