Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αρ. μελ. 47/2009 προϋπολογισμού 4.910.462,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

29/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: