Έγκριση 4ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» με αριθμό μελέτης 32/2006 και πρ/σμό 1.059.100,00€. Τροποποίηση προϋπολογισμού στον ΚΑ 30.7321.01.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: