Έγκριση από την Ο.Ε. για την ανάθεση και σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας ταφής και αποκομιδής νεκρών.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: