Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο του υπ΄ αριθ. 87/03.04.2012εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: