Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: