Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: