Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

Αριθμός Απόφασης:

188

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: