Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής του υπ΄αριθ. 76/16.02.2012 χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: