Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος του υπ’ αριθ. 59/13-2-2012 ΧΕ προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: