Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του 1182/13.09.2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

251

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: