Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο του υπ΄ αριθ. 86/08.04.2012 εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: