Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από την υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: