Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: