Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: