Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από τον υπόλογο.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: