Εγκριση αποφάσεων επιτροπής υλοποίησης και παρακολούθησης καλής εκτέλεσης εργασιών (διετές πρόγραμμα δράσης).

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: